Planinarski savez Srbije

Vučetić Marko

Klub
Tara PK

Španskih boraca 1 31250 Bajina Bašta
+38131 865 585; +38165 861 25 00
www.planinarskiklubtara.org

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2014
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---