Planinarski savez Srbije

Veselinović Luka

Klub
Kopaonik PK

24. Novembar bb, 38218 Leposavić
+38165 852 90 09

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---