Planinarski savez Srbije

Vemić Velizar

Ime kluba
Srbija u pedalj SPU

Hvjezdoslavova 12/8. Stara Pazova
063 389910
http://www.srbijaupedalj.com

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona0646647506
E - mailvelizarvemic@gmail.com
Broj značke394
Aktivnosti---