Planinarski savez Srbije

Veljković Svetlana

Klub
Pobeda PK

Mačvanska 8, 11000 Beograd
+38163 329 434 ; +38163 32 94 50
https://www.pskpobeda.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2013
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---