Planinarski savez Srbije

Velika staza 30 km

Region1 - Vojvodina
Oznaka1-2-3
Planina/predeoCarska bara
Društvo/klub
Zrenjanin KP

Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
+38160 0160 264 ; +38164 2322 651
http://www.kpzrenjanin.org.rs/

Karta---
Dužina (km)30,3
Vreme obilaska (h:min)7:00
Početak stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Kraj stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Visinska razlika: uspon/spust (m)105/105
Opis
 • - od starta-pristaništa - informativni centar,  se kreće 200 m do asfaltnog puta na nasipu. 
 • - na asfaltnom putu skreće se levo i ide prema selu Belo Blato u dužini 700m 
 • - sa asfaltnog puta se skreće levo kod napuštene čuvarnice na prvi nasip sa leve strane  
 • - ide se nasipom 3050 m, po kolskom putu (sa leve strane se proteže Carska bara, a sa desne  Botoški rit). 
 • - na kraju Carske bare, ne silazi se sa nasipa (mala i srednja staza) već se produžava nasipom u dužini 5600 m, kada se stigne do ustave “carska bara”(orijentir kockasti betonski objekat visine 1,5 m  na nasipu sa desne strane puta), posle koga se nadesno silazi sa nasipa do čuvarnica gde je i kontrolna tačka  KT.1 
 • - put se nastavlja pored  nasipa i posle 200 m skreće se  desno pod uglom od 110 stepeni. 
 • - kroz šumarak se ide 470 m do mostića. 
 • - prelazi se mostić i nastavlja pravo zemljanim kolskim putem. Posle 2700 m, prelazi se na makadam i produžava još 2300 m do poljoprivrednog preduzeća sa desne strane 
 • - posle 500 m stiže se do sela Belo Blato i skreće  levo, produžava obodnobodnom ulicom (Grobljanska) još 370 m do kraja sela i skreće desno, gde je nakon 170 m, sa desne strane, etno salaš  mala Lujza (KT.2) - voda sa česme, pića po cenama iz restorana, upotreba WC-a 
 • - kada se izađe iz dvorišta salaša skreće se levo, produžuje 50 m, do prve raskrsnice, gde se skreće desno, pa prevlakom između jezera Mika i jezera Koča u dužini od 1350 m do poteza ek.Šuvajka 
 • - po prolasku prevlake skreće se desno i nastavlja slabo definisanim poljskim putem kroz pašnjake (za orijentaciju sa desne strane je obodni kanal i  iza njega posle pojasa trske 100-200 m nalazi se jezero Koča) 
 • - posle 2750 m od Šuvajke sa leve strane ostaje Novo jezero
 • - 500 m posle Novog jezera skreće se na raskrsnici desno prema mlinu 
 • - do mlina koji je sa desne strane puta dolazi se posle 350 m 
 • - kod mlina je (KT.3) – mogućnost odmora u hladovini na klupama, bunar sa vodom 
 • - od mlina se ne ide preko prevlake već se vraća 350 m nazad stazom kuda ste došli, i posle prelaska mostića skreće se desno 
 • - ide se kolskim putem preko pašnjaka severnom stranom Belog jezera 
 • - posle  2450 m prelazi se mostić obodnog kanala. Obratiti pažnju da se 230 m posle mostića silazi levo sa jačeg puta i nastavlja putem severozapadno 
 • - nakon 650 m stiže se do asfaltnog puta Zrenjanin-Lukino Selo. 
 • - na asfaltu se skreće desno prema Lukinom Selu (do sela ima 300 m) 
 • - kada se uđe u selo produžava se pravo 1.000 m, do centra sela gde je (KT. 4)
 • - posle kontrolne tačke, na raskrsnici skreće se desno i ulicom nastavlja pravo 1.000 m do kraja sela, a zatim se skreće levo, izlazi iz sela i nastavlja asfaltom pravo (sa desne strane je Belo jezero) u dužini od 2.000 m, do prirodnjačke kuće koja se nalazi na samoj raskrsnici sa desne strane
 • - na raskrsnici se skreće desno i asfaltom se nastavlja 1000 m pored tipskih radničkih kuća, zatim hotela “Sibila”, do  table “Specijalni rezervat prirode", gde se skreće  levo pa još 200 m prema pristaništu i cilju.
Težina stazelaka
Uređenostzapuštena
Vrsta markacijepropisna planinarska (crveno-bela)
Značajni lokaliteti
 • Specijalni rezervat prirode "Carska bara"
 • Spomenik prirode "Stari dud" u Belom Blatu
 • Naselje na stazi: Belo Blato, Lukino Selo
 • Na trasi izvori pitke vode iz vodovoda i bunara
 • Privatni smeštaj u Belom Blatu
 • Na trasi hotel "Sibila"
Smeštaj i snadbevenost---
Napomena
 • Stazu je trasirao Milan Milojević 2013. godine.
 • Poslednji put staza je markirana 2021.
GPX Preuzmi   |    Pogledaj u novom prozoru
Fotografije
Skraćenice---
Mapa---