Planinarski savez Srbije

Tomić Dejan

Klub
Rujno PD

Trg Svetog Save 22 31000 Užice
+38165 50 00 622
www.planinarirujno.com

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---