Planinarski savez Srbije

Suvobor (vrh) – Maljen, Divčibare (Pl.dom “Magleš”)

Region3 - Zapadna Srbija
Oznaka3-20-7
Planina/predeoSuvobor
Društvo/klub
Pobeda PK

Mačvanska 8, 1000 Beograd
+38163 329 434 ; +38163 32 94 50
http://www.pdpobeda.rs

KartaPlaninarsko-turistička topografska karta 1:25000, Suvoborski Rajac (st. br.7), u izdanju ”Geokarte” Beograd (Prvo izdanje 2008)
Dužina (km)18
Vreme obilaska (h:min)6:30
Početak stazevrh Suvobora - 866 mnv
Kraj stazeMaljen (Divčibare, Pl. dom "Maglaš") - 980 mnv
Visinska razlika: uspon/spust (m)520/610
OpisPl. put polazi sa vrha Suvobora na zapad, spušta se na asvaltni put kojim ide do spomen komplaksa na Ravnoj gori. Spušta se dalje makadamskim putem do potoka Grab (nema obezbeđenog prelaza - mosta), a zatim se lagano penje šumskom pa livadskom stazom u pravcu zapada ka kotama Riorak-721  i Rior-882. Put dalje nastavlja takođe na zapad (pretežno livadskom stazom) prolazeći sa severne strane ispod Malog i Velikog Maljena, preko kote Vlasovi 1003 mnv, preseca makadamski put, spušta se ka lokalnom potočiću i potom izlazi na proplanak gde se nalazi Planinarski dom "Magleš".
Težina stazelaka
Uređenostdobro uređena i markirana
Vrsta markacijepropisna planinarska (crveno-bela)
Značajni lokalitetiSpomen komplaks na Ravnoj Gori
Smeštaj i snadbevenost Planinarska kuća "Dobra voda"
 Planinarski dom "Čika Duško Jovanović"

Planinarski dom “Maglaš” na Divčibarama i hoteli na Divčibarama

Napomena---
GPX---
Fotografije
Skraćenice---