Planinarski savez Srbije

Šuljagić Veliša

Klub
Tornik PK

Kralja Aleksandra bb
+38164 580 36 49

Statusinstruktor
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---