Planinarski savez Srbije

Šuljagić Veliša

Klub
Tornik PK

Zlatiborska 28
064 156 55 78

Statusinstruktor
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---