Planinarski savez Srbije

Srednja staza 20 km

Region1 - Vojvodina
Oznaka1-2-2
Planina/predeoCarska bara
Društvo/klub
Zrenjanin KP

Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
+38160 0160 264 ; +38164 2322 651
http://www.kpzrenjanin.org.rs/

Karta---
Dužina (km)20,7
Vreme obilaska (h:min)5:00
Početak stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Kraj stazePristanište na Starom Begeju, 71,80 m
Visinska razlika: uspon/spust (m)81/81
Opis
 • STAZA  SREDNJEG MARATONA (20.7 km)
 •  - od starta-pristaništa - informativni centar,  se kreće 200 m do asfaltnog puta na nasipu.
 •  - na asfaltnom putu skreće se levo i ide prema selu Belo Blato u dužini 700m
 •  - sa asfaltnog puta se skreće levo kod napuštene čuvarnice  na prvi nasip sa leve strane
 •  - ide se nasipom 3050 m, po kolskom putu (sa leve strane se proteže Carska bara, a sa desne Botoški rit).
 •  - na kraju Carske bare (vanredna kontrola) silazi se sa nasipa i skreće  desno poljskim putem prema selu Belo Blato (put pred selom je makadamski)
 •  - do sela se ide 1150 m
 •  - kada se dođe do sela skreće se desno u prvu obodnu ulicu i produžava 100 m do prve raskrsnice
 •  - na prvoj raskrsnici skreće se levo i prati se pravac ulice u dužini 1100 m
 •  - na kraju ulice t.j na šestoj raskrsnici skreće se levo i posle 100 m sa leve strane nalazi se etno-salaš mala Lujza (KT.2) - voda sa česme, pića po restoranskim cenama, upotreba WC-a)
 •  - kada se izađe iz dvorišta salaša skreće se levo, produžuje 50 m do prve raskrsnice, gde se skreće desno, pa prevlakom između jezera Mika i jezera Koča u dužini od  1350 m do poteza ek.Šuvajka
 •  - po prolasku prevlake skreće se desno i nastavlja slabo definisanim poljskim putem kroz pašnjake (za orijentaciju sa desne strane je obodni kanal  i  iza njega posle pojasa trske 100-200 m nalazi se jezero Koča) 
 • - posle 2750 m od Šuvajke sa leve strane ostaje Novo jezero
 • - 500 m posle Novog jezera skreće se na raskrsnici desno prema mlinu
 • - do mlina koji je sa desne strane puta dolazi se posle 350 m
 • - kod mlina je (KT.3) – mogućnost odmora u hladovini na klupama, pijaća voda sa česme
 • - od mlina se ne ide preko prevlake već se vraća 350 m nazad stazom kuda ste došli, i posle prelaska mostića skreće se desno
 • - ide se kolskim putem preko pašnjaka severnom stranom Belog jezera
 • - posle  2450 m prelazi se mostić obodnog kanala. Obratiti pažnju da se 230 m posle mostića silazi levo sa jačeg puta i nastavlja putem severozapadno
 • - nakon 650 m stiže se do asfaltnog puta Zrenjanin-Lukino Selo
 • - na asfaltu se skreće desno prema Lukinom Selu (do sela ima 300 m)
 • - kada se uđe u selo produžava se pravo 1.000 m, do centra sela gde je (KT. 4)
 • - posle kontrole, na rskrsnici skreće se desno i ulicom nastavlja pravo do kraja sela, a zatim se skreće levo, izlazi iz sela i nastavlja asfaltom pravo (sa desne strane je Belo jezero) u dužini od 2.000 m do prirodnjačke kuće koja se nalazi na samoj raskrsnici sa desne strane
 • - na raskrsnici se skreće desno i asfaltom se nastavlja 1000 m pored tipskih radničkih kuća, zatim hotela “Sibila”, do  table “Specijalni rezervat prirode", gde se skreće  levo pa još 200 m prema pristaništu i cilju.
Težina stazelaka
Uređenostdobro uređena i markirana
Vrsta markacijepropisna planinarska (crveno-bela)
Značajni lokaliteti
 • Specijalni rezervat prirode "Carska bara"
 • Spomenik prirode "Stari dud" u Belom Blatu
 • Naselje na stazi: Belo Blato, Lukino Selo
 • Na trasi izvori pitke vode iz vodovoda i bunara
 • Privatni smeštaj u Belom Blatu
 • Na trasi hotel "Sibila"
Smeštaj i snadbevenost---
Napomena
 • Stazu je trasirao Milan Milojević 2013. godine.
 • Poslednji put staza je markirana 2021.
GPX Preuzmi   |    Pogledaj u novom prozoru
Fotografije
Skraćenice---
Mapa---