Planinarski savez Srbije

Smiljanić Milan

Klub
Pobeda PK

Mačvanska 8, 1000 Beograd
+38163 329 434 ; +38163 32 94 50
http://www.pdpobeda.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2011
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---