Planinarski savez Srbije

Sjenica – Sopoćani – Novi Pazar – Gradac

OznakaE7-13
Dužina (km)107
Težinazahtevan
Visinska razlika: uspon/spust (m)2543/2637
Društva/klubovi
Golija PD

Braće Rabrenović 11, 32250 Ivanjica
+38165 640 82 99

Sandžak PK

Rifata Burdžovića 10, 36300 Novi Pazar
+38165 63 12 221; +38165 90 54 784
http://www.pdsandzak.org.rs

Vrsta markacijeevropska crveno-žuta
Deonice
  • Sjenica - Dunišići 10 km
  • Dunišići - Jankov kamen 22 km
  • Jankov kamen - Odvraćenica 9 km
  • Odvraćenica - Osanica 11 km
  • Osanica - Sopoćani 14 km
  • Sopoćani - Novi Pazar 19 km
  • Novi Pazar - Đurđevi stupovi 4 km
  • Đurđevi stupovi - Trnava 28 km
  • Trnava - Manastir Gradac 12 km
Moguće prenoćišteSjenica, Golijska reka, Odvraćenica, Sopoćani, Šaronje, Novi Pazar, Đurđevi stupovi, Trnava, m.Gradac, Raška
Značajni lokalitetiRezervat biosfere "Golija-Studenica", manastiri Sopoćani, Đurđevi stupovi, Gradac, Crkva sv. Petra i Pavla, arheološki lokalitet Gradina, Novi Pazar, Altum-alem džamija
GPX---
Fotografije
Skraćenice---
Opis---
Mapa---