Planinarski savez Srbije

Radaković Dane

Ime kluba
Avala PD

Murska 14, 11000 Beograd
+38111 386 00 64 ; +38160 04 28 252,
http://www.avala.club/

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2013
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---