Planinarski savez Srbije

Plavšić Nikola

Klub
Deli Jovan PD

Branka Perića 20, 19300 Negotin
+38162 225 509 ; +38119 542 942

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---