Planinarski savez Srbije

Plavšić Nikola

Ime kluba
Deli Jovan PD

Branka Perića 20, 19300 Negotin
+38162 225 509 ; +38119 542 942

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010.
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---