Planinarski savez Srbije

Planić Iso

Klub
Spartak PSK

Bose Miličević BB, 24000 Subotica
+38163 87 94 681; +38164 666 12 87
http://www.suplaninari.co.rs/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---