Planinarski savez Srbije

Planić Iso

Ime kluba
Spartak PSK

Bose Miličević BB, 24000 Subotica
+38163 87 94 681; +38164 666 12 87
http://www.suplaninari.co.rs/

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---