Planinarski savez Srbije

Perić Gradimir

Klub
Jastrebac PSK

Nikole Tesle bb,37000 Kruševac
060/65 87 176
http://www.psdjastrebac.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---