Planinarski savez Srbije

Obradović Danica

Ime kluba
Železničar PSD Novi Sad

Trg galerija 4, 21000 Novi Sad
+38165 526 8120; +38121 529 978
http://www.psdzeleznicarns.org.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2014
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---