Planinarski savez Srbije

Nikolić Saša

Klub
Ozren PK

Alekse Markišića 28/3 18230 Sokobanja (poštanski fah 63)
+38164 855 33 61
www.pk-ozren.com

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---