Planinarski savez Srbije

Nikolić Borivoje

Ime kluba
Čemernik PD

Marka Oreškovića 4, 16210 Vlasotince
+38116 876 000 ; +38162 896 01 62

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010.
Broj telefona+381 65 3433880
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---