Planinarski savez Srbije

Mirjana Vitorović

Klub
Povlen PK

Vojvode Mišića 96/1, 14000 Valjevo
063/255281

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2022
Telefon063 377646
E-mailmvitorovic@yahoo.com
Broj značke---
Aktivnosti---