Planinarski savez Srbije

Milošević Miljan

Klub
Čivija PAK

Kralja Radoslava bb, 15000 Šabac
+38162 22 39 89
http://www.pakcivija.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2011
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---