Planinarski savez Srbije

Mihajlović Časlav

Klub
Gora PEK

Poskurički put 39, 34000 Kragujevac
064 380 80 73, 064 2415412, 061 218 33 75, 064 266 19 70
http://www.pekgora.org/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---