Planinarski savez Srbije

Marković Milisav

Klub
Cer PSD

Veliki park bb, 15000 Šabac
063/287747

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---