Planinarski savez Srbije

Marjanović Radiša

Klub
Vrbica PK

I Mesna zajednica Nikole Pašića 17, 11320 Velika Plana
+38164 88 42 105
http://www.pdvrbica.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---