Planinarski savez Srbije

Kovačević Barać Jelena

Ime kluba
Pobeda PK

Mačvanska 8, 11000 Beograd
+38163 329 434 ; +38163 32 94 50
https://www.pskpobeda.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona063 8835184
E - maillencica@beotel.rs
Broj značke397
Aktivnosti---