Planinarski savez Srbije

Knežević Dragan

Ime kluba
Ozren PK

Alekse Markišića 28/3 18230 Sokobanja (poštanski fah 63)
+38164 855 33 61

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2016
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---