Planinarski savez Srbije

Kešelj Vladimir

Ime kluba
Jugodent PSD

Trg Galerija 4,21000 Novi Sad
+38163 7021096; +38121 6614156

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---