Planinarski savez Srbije

Jović Katarina

Klub
Železničar PK Niš

Tvrđava bb, 18000 Niš
064 833 000 3, 061 168 777 1
http://www.planinari-zeleznicar.rs/

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2011
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---