Planinarski savez Srbije

Jevtić Stevan

Ime kluba
Gora PEK

Poskurički put 39, 34000 Kragujevac
064 380 80 73, 064 2415412, 061 218 33 75, 064 266 19 70
http://www.pekgora.org/

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2016
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---