Planinarski savez Srbije

Jakovljević Milan

Klub
Borkovac PK

Glavna 196, 22400 Ruma
+38163 74 31 116

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---