Planinarski savez Srbije

Ivanović Tanasije

Klub
Vrh PD

22. septembar 4, 19320 Kladovo
+38160 01 05 885 ; +3863 34 86 07
http://www.pdvrh.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010.
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---