Planinarski savez Srbije

Glušević Goran

Klub
Kamena gora PK

4. Decembra 1, 31300 Prijepolje
+38133 714 637 ; +38164 8289853
www.pdkamenagora.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2010
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---