Planinarski savez Srbije

Džidić Haris

Klub
Ljeskovac ŽKP

Nikole Tesle 1, 31330 Priboj
+ 381 64 28 60 111
www.ljeskovacpriboj.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2016
Telefon---
E-mail---
Broj značke---
Aktivnosti---