Planinarski savez Srbije

Duško Tešić

Klub
Tornička Bobija PK

Vojvode Mišića 89, 15320 Ljubovija
+381 60 381 62 01

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2019
Telefon063 1210 986
E-mailduskotesic77@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---