Planinarski savez Srbije

Dozet Darko

Ime kluba
Srbija u pedalj SPU

Hvjezdoslavova 12/8. Stara Pazova
063 389910
http://www.srbijaupedalj.com

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona0695120101
E - mailfotodozet@gmail.com
Broj značke393
Aktivnosti---