Planinarski savez Srbije

Demirović Fahir

Ime kluba
Sandžak PK

Rifata Burdžovića 10, 36300 Novi Pazar
+38165 63 12 221; +38165 90 54 784
http://www.pdsandzak.org.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---