Planinarski savez Srbije

Dejan Konstadinović

Klub
Greben PK

Kralja Petra I br. 175, kanc. 62, 11400 Mladenovac
064 198 3719; 063 823 48 02
www.greben.org

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2017
Telefon063 510 915
E-mailkdkole@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---