Planinarski savez Srbije

Cvetković Nenad

Ime kluba
Deli Jovan PD

Branka Perića 20, 19300 Negotin
+38162 225 509 ; +38119 542 942

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona063415114
E - mail/
Broj značke427
Aktivnosti---