Planinarski savez Srbije

Boris Bratić

Ime kluba
Železničar PD Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 167, 11070 Novi Beograd
063 66 44 22; 064 293 0877
http://www.zeleznicar.org.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2010.
Broj telefona---
E - mail---
Broj značke---
Aktivnosti---