Planinarski savez Srbije

Aneta Kartali

Ime kluba
Soko PEK

Dušana Petrovića Šaneta 9/31, 26000 Pančevo
+38113 320 762 ; +38164 27 60 539
https://www.soko.rs

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona064 0571131
E - mailanetakartali@gmail.com
Broj značke387
Aktivnosti---