Planinarski savez Srbije

Aleksandar Vasić

Klub
Beljanica PD

Dvadesetsedmogmarta 2, 35210 Svilajnac
+38135 314 445; +38163 826 0571

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2018
Telefon062 82 93 557
E-mailpuma1994svilajnac@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---