Planinarski savez Srbije

Aleksandar Nikićević

Ime kluba
Magleš PSD

Sindjelićeva 14, 14000 Valjevo
+38114 236 377 ; 064/6461103
https://www.magles.org.rs/

Zvanjemarkirant
Aktivanda
Godina obuke2022
Broj telefona064 4793935
E - mailanikitovic@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---