Planinarski savez Srbije

Aleksandar Nikićević

Klub
Magleš PSD

Sindjelićeva 14, 14000 Valjevo
+38114 236 377 ; +38163 365 208
www.magles.org.rs

Statusmarkirant
Aktivanda
Godina kada je završio obuku markiranta2022
Telefon064 4793935
E-mailanikitovic@gmail.com
Broj značke---
Aktivnosti---