Planinarski savez Srbije

TEHNIČKI DAN SV PSS (Seminar) JASTREBAC

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA KRUŠEVAC

poziva vodiče da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS -JASTREBAC

1. oktobar 2022. godine (subota)

VREME: 10:00 – 16:00 časova
MESTO: Planinarski dom „Žarko Žarić”, Jastrebac
OKUPLJANJE UČESNIKA: 9:30 – 10:00 časova
TEME:

 • Pravilnik Službe vodiča i druga pravna pitanja,
 • Obnavljanje čvorova, postavljanje gelendera, spuštanje člana grupe uz pomoć užeta (Guide mode), tehnika kretanja, abzajl
 • Orijentacija, pronalaženje kontrolnih tačaka
 • Osnove Prve pomoći (zaustavljanje krvarenja, koma položaj, imobilizacija)
 • OruxMaps – upoznavanje sa aplikacijom

VEŽBANJE:

 • Postavljanje gelendera i kretanje po gelenderu,
 • izrada sidrišta,
 • spuštanje člana grupe uz pomoć užeta (Guide mode),
 • kretanje po karti,
 • osnove Prve pomoći.

Učešće na seminaru nosi 4 boda. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.

NEOPHODNA OPREMA:

 • planinarska kaciga,
 • penjački pojas,
 • 2 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m,
 • šivena traka (gurtna) dužine 60 i 120 cm,
 • sprava za osiguranje (ATC guide, Reveso i slično),
 • 3 karabinera sa navojem (minimum dva istovetna),
 • osnovni vodički komplet za prvu pomoć,
 • kompas, olovka, lenjir, uglomer.

PREDAVAČI: Nedeljko Pešterac, članovi Nastavnog tima Službe
PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovara termin i lokacija, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira na mesto boravka i klub. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom.
Kontakt osobe: Nedeljko Pešterac nedja.gss@gmail.com (063.614.541)
NAPOMENA – MERE ZAŠTITE OD INFEKCIJE: Usled epidemiološke situacije, svi učesnici moraju da se pridržavaju propisanih mera zaštite od infekcije COVID 19: upotreba zaštitne maske, upotreba dezinfekcionog sredstva, održavanje fizičke distance i upotreba lične opreme.

Rukovodilac stanice Kruševac
Nedeljko Pešterac