Planinarski savez Srbije

TEHNIČKI DAN SV PSS (Seminar) DONJI MILANOVAC

REGIONALNA STANICA SLUŽBE VODIČA DONJI MILANOVAC

poziva vodiče da učestvuju na

TEHNIČKOM DANU SV PSS (Seminar)
22. maj 2022. godine (subota)

  • VREME (trajanje): od 9:00 – 16:00 časova
  • MESTO: Donji Milanovac, parking hotela „Lepenski vir”
  • OKUPLJANJE UČESNIKA: 8:30 – 9:00 časova
  • TEME:

Izrada sidrišta, postavljanje gelendera, kretanje po gelenderu
Spust niz uže (abzajl)
Sistem za spasavanje Sveti Bernard (za vodiče ferata i 1.b kategorije)
Orijentacija
Osnove Prve pomoći

NEOPHODNA OPREMA: šlem, penjački pojas, 3 pomoćna užeta (prusik) dužine 3 m, šivena traka (gurtna) dužine 120 cm, šivena traka dužine 60 cm i 3 karabinera sa navojem (minimum dva istovetna), sprava za spuštanje sa mogućnošću postavljanja u „Guide mod” (Petzl Reverso ili slična), osnovni vodički komplet za prvu pomoć, kompas, olovka, lenjir, uglomer.

  • Učešće na seminaru nosi 4 boda. Za produženje dozvole za rad sportskog stručnjaka (Sportski planinski vodič), nephodno je u licencnom periodu sakupiti 12 bodova.

HRANA: Iz ranca

PREDAVAČI: Radmilo Marić, Milan Jovanović

PRIJAVE: Svi vodiči kojima odgovaraju lokacija i termin, pozvani su da učestvuju na seminaru, bez obzira iz kog su mesta. Molimo vas da svoje učešće potvrdite mailom ili pozivom.

NAPOMENA – MERE ZAŠTITE OD INFEKCIJE: Usled epidemiološke situacije, svi učesnici moraju da se pridržavaju propisanih mera zaštite od infekcije COVID 19.
Kontakt osobe: Milan Jovanović 063.7598.550
rukovodilac stanice Donji Milanovac
Radmilo Marić