Planinarski savez Srbije

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu i sportskih vodiča

Poštovani sportski prijatelji,

Obaveštavamo vas da je raspisan KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja kadrova  u sportu koje organizuje Fakultet za sport i turizam- TIMS iz Novog Sada. Konkurs je raspisan za zvanja Sportski operativni trener, Sportski instruktor specijalista, Sportsko-rekreativni voditelj i Operativni sportski menadžer.

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja, u saradnji sa nadležnim granskim savezima, a pravo upisa imaju kandidati koji su ostvarili najmanje srednji nivo stručne sprema.

Detalje o programu možete pogledati OVDE. 

Takođe u dogovoru sa Planinarskim savezom Srbije raspisan je KONKURS za upis na program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja SPORTSKI VODIČ u planinarstvu. Prijave zainteresovanih kandidata se primaju najkasnije do 01.novembra 2020. godine. 

Detalje o uslovima i načinu prijavljivanja, kao i detalje o održavanju nastave možete pogledati OVDE.