Planinarski savez Srbije

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu i sportskih vodiča – „TIMS“

Obaveštavamo vas da je raspisan KONKURS za upis na program stručnog osposobljavanja kadrova u sportu koje organizuje Fakultet za sport i turizam- TIMS iz Novog Sada

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja, u saradnji sa nadležnim granskim savezima, a pravo upisa imaju kandidate koji su ostvarili najmanje srednji nivo stručne spreme.

Uslove konkursa stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja SPORTSKI VODIČ u planinarstvu možete videti Ovde.

 

Više informacija na linku : https: //www.tims.edu.rs/ sportski-vodici/