Planinarski savez Srbije

Stručno osposobljavanje kadrova u sportu i sportskih vodiča – „TIMS“

Obaveštavamo vas da je raspisan KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja kadrova  u sportu koje organizuje Fakultet za sport i turizam- TIMS iz Novog Sada

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zvanja i zanimanja, u saradnji sa nadležnim granskim savezima, a pravo upisa imaju kandidati koji su ostvarili najmanje srednji nivo stručne sprema.

Uslove konkursa stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja SPORTSKI VODIČ u planinarstvu možete videti Ovde.

Više informacija na linku : https://www.tims.edu.rs/sportski-vodici/