Planinarski savez Srbije

SEMINAR ZA MARKIRANJE PLANINARSKIH I PEŠAČKIH PUTEVA

Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije organizuje

Seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

Rajac, 25-27. oktobra 2019. godine

Lokacija: Planinarski dom „Čika Duško Jovanović“ – Rajac (kod Ljiga)
Organizator: – Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije
Lice za kontakt: – Uglješa Gvozden,  e-mail: gvozdenug@hotmail.com
Predavači i demonstratori: Boris M. Mićić, Branislav Božović, UglješaGvozden, Dragan Dimitrijević i Boro  Milosavljević
Broj učesnika: – do 40 učesnika po redosledu prijavljivanja i uplati kotizacije
Način prijave: – pismeno preko kancelarije Saveza. Prijave i saglasnost za učešće na Seminaru dostavljaju klubovi za svoje kandidate. U prijavi dostaviti sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv kluba, broj planinarske kartice, datum rođenja, broj telefona, e-mail i adresa stanovanja kandidata.

Rok za prijave: do 10. oktobra 2019.

Svaki učesnik dobija: Diplomu o završenom Seminaru, kao i posluženje: kafu i kiselu vodu u pauzama predavanja.
NAPOMENA:
Obavezno sa sobom poneti fleš memoriju (USB) radi nasnimavanja sadržaja predavanja na Seminaru. Svi planinari koji žele da se uključe u obeležavanje planinarskih i pešačkih puteva i deonica Evropskih pešačkih puteva kroz Srbiju, trebaju da se osposobe kroz Seminar za markiranje!

Program seminara za markiranje, detalje o kotizaciji i smeštaju, kao i ostale bitne informacije možete pogledati ovde.