Planinarski savez Srbije

Seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

O B A V E Š T E Nj E

Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije organizuje seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

LIPOVAC – od 20-21. maja 2023. godine

 

Seminar je iniciran od UNDP-a i finansijski podržan od kompanije Coca-Cola HBC za potrebe uređenja i održavanja planinarskih puteva u okolini
Vlasinskog jezera u okviru Projekta „Vlasina – čista ljubav“.
Lokacija: Ustanova za odmor i rekreaciju „Lipovac“ kod Aleksinca.
Organizator: Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije.
Lice za pružanje dodatnih informacija: Slobodan Stefanović, predsednik Komisije za planinarske terene PSS-a, telefon: 064/8818-697.
Predavači i demonstratori: Boris M. Mićić, Branislav Božović, Uglješa Gvozden i Dragan Dimitrijević.
Broj učesnika: – do 25 učesnika po redosledu prijavljivanja i uplati troškova.
Prioritet do isteka roka za prijavljivanje imaju članovi osnovnih planinarskih organizacija čije je sedište na teritoriji planinarske geografske regije Jugoistočna Srbija (regija koja se prostire od reke Nišave na severu, Južne Morave, reke Jablanice i prevoja Tulare na zapadu, do administrativne granice sa AP Kosovo i Metohijom i državne granice sa Makedonijom na jugu, te državne granice sa Bugarskom na istoku).
Način prijave: – pismeno preko kancelarije Saveza. Prijave, odnosno saglasnost za učešće na Seminaru dostavljaju planinarske organizacije za svoje kandidate. U prijavi dostaviti sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv kluba/društva, broj
planinarske kartice, datum rođenja, broj telefona, e-mail, adresa stanovanja kandidata i vrstu korišćenja usluge smeštaja i ishrane.
Rok za prijave: do 10. maja 2023. godine
Cena seminara: obuka je besplatna.

Cene smeštaja i ishrane u Ustanovi za odmor i rekreaciju „Lipovac“:

 • Prenoćište – 1200 dinara
 • Prenoćište sa jednim obrokom (doručak ili večera) – 1400 dinara
 • Prenoćište sa dva obroka (ručak sa večerom ili doručkom) – 1600 dinara
 • Prenoćište sa tri obroka – 1800 dinara
 • Uplate za smeštaj i ishranu su gotovinske na licu mesta.

Prevoz: u individualnoj organizaciji.

Svaki učesnik dobija: Diplomu o završenom Seminaru, kao i posluženje – kafu i kiselu vodu u pauzama predavanja.
Napomena: Organizator Seminara zadržava pravo promene plana ili otkazivanja Seminara u zavisnosti od nepredviđenih okolnosti.
Obavezno sa sobom poneti fleš memoriju (USB) radi nasnimavanja sadržaja predavanja na Seminaru.
Svi planinari koji žele da se uključe u obeležavanje planinarskih i pešačkih puteva i deonica Evropskih pešačkih puteva kroz Srbiju, trebaju da se osposobe kroz Seminar
za markiranje!

PROGRAM SEMINARA ZA MARKIRANjE

Subota, 20. maj :

 • Do 10:00 Prikupljanje polaznika Seminara i predavača i smeštaj
 • 10:00 – 10:15 Otvaranje kursa i uvodna reč
 • 10:15 – 10:45 Planinarske staze i putevi
  – istorijski osvrt na obeležavanje u svetu i kod nas
  – definicije
  – upotreba staza i puteva
  – kategorizacija puteva
 • 10:45 – 11:00 kafe pauza
 • 11:00 – 11:30 Postupak otvaranja planinarskih puteva
  – značenje mreže puteva
  – postojeće i nove mreže puteva
  – katastar planinarskih i pešačkih puteva
  – postupak realizacije otvaranja novih planinarskih puteva
 • 11:30 – 12:00 Obeležavanje planinarskih staza i puteva
  – osnovne oznake
  – posebne oznake
  – dodatne oznake
  – zimske markacije
  – šumske i druge neplaninarske oznake
 • 12:00 – 12:30 pauza
 • 12:30 – 13:15 Zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa pri trasiranju, izgradnji i korišćenju planinarskih puteva i staza- Prirodni uslovi, zaštićena prirodna dobra, vrednosti i retkosti i prirodna raznovrsnost
  – tlo
  – oblici predela (prirodni, kulturni, urbani)
  – karakteristike visinskih pojaseva i mogućnost kretanja
  – uticaj hodanja na podlogu
 • 13:15 – 15:00 pauza za ručak
 • 15:00 – 15:45 Tehnika markiranja i uređenja puteva- svrha označavanja
  – izrada markacija
  – pravilno postavljanje planinarskih oznaka /markacija/ (teorija i praksa)
  – boje i pismo
  – oruđe i materijali za označavanje i održavanje planinarskih puteva

   

 • 15:45 – 16:15 kafe pauza
 • 16:15 – 17:00 Tehnika markiranja (nastavak)
  – lična zaštitna sredstva
  – izrada i postavljanje usmeravajućih tabli i putokaza
  – opremanje kontrolnih tačaka (upisna knjiga, pečat, kutija)
  – dnevnik markiranja
  – optimalni sastav ekipe za markiranje
  – održavanje planinarskih i pešačkih puteva
 • 17:00 – 17:45 Dokumentacija o izgradnji i održavanju planinarskih puteva- značaj dokumentacije
  – zbirke dokumenata (projektna dokumentacija, baze podataka, dokumentacija o organizacionoj aktivnosti, dokumentacija o korišćenju, posetama i nadzoru
  – upitnici za registraciju planinarskih i pešačkih puteva

Nedelja, 21. maj:

 • 08:00 – 08:45 doručak
 • 08:45 – 12:00 Praktičan rad na terenu
 • 12:00 – 12:30 pauza
 • 12:30 – 13:00 Kratak pismeni test – provera znanja
 • 13:30 – 14:00 pauza
 • 14:00 – 14:30 Podela diploma i kraj obuke