Planinarski savez Srbije

Seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

Komisija za planinarske terene PSS organizuje seminar za markiranje planinarskih i pešačkih puteva

GRZA – od 21-23. oktobra 2022. godine

Lokacija: Planinarski dom „Đorđe Živković“ Grza – Paraćin

Organizator: Komisija za planinarske terene Planinarskog saveza Srbije

Lica za kontakt: Uglješa Gvozden, telefon: 064/2909-305 i Slobodan Stefanović, telefon: 064/8818-697

Predavači i demonstratori: Boris M. Mićić, Branislav Božović, Uglješa Gvozden i Dragan Dimitrijević.

Broj učesnika:  do 40 učesnika po redosledu prijavljivanja i uplati kotizacije

Način prijave:  pismeno preko kancelarije Saveza. Prijave, odnosno saglasnost za učešće na Seminaru dostavljaju planinarske organizacije za svoje kandidate. U prijavi dostaviti sledeće podatke: ime i prezime kandidata, naziv kluba/društva, broj planinarske kartice, datum rođenja, broj telefona, e-mail i adresa stanovanja kandidata.

Rok za prijave: do 05. oktobra 2022. godine

Cena seminara: kotizacija 800 dinara. Uplaćuju isključivo planinarske organizacije na račun: 325-9500600031176-30 Planinarski savez Srbije, Andrićev venac br. 2, Beograd; svrha uplate: Seminar za markiranje.

Cene smeštaja i ishrane u Planinarskom domu:

 • Spavanje: – 600 dinara
 • Uplate za smeštaj na račun PK „Javorak“ Paraćin: 160-19151-47
 • Svrha uplate: smeštaj za seminar za markiranje.
 •  Ishrana u restoranu preko puta doma: 3 obroka (doručak 250 din., ručak 550 din., večera 400 din.) – 1200 dinara po osobi dnevno.
 • Uplate za ishranu su gotovinske na licu mesta.
 • Prijava obroka se vrši preko lica za kontakt (Uglješa Gvozden i Slobodan Stefanović) najkasnije do 16. oktobra 2022. godine.

Prevoz: u individualnoj organizaciji.

Svaki učesnik dobija: Diplomu o završenom Seminaru, kao i posluženje – kafu i kiselu vodu u pauzama predavanja.

Napomena:

 • Organizator Seminara zadržava pravo promene plana ili otkazivanja Seminara u zavisnosti od nepredviđenih okolnosti.
 • Obavezno sa sobom poneti fleš memoriju (USB) radi nasnimavanja sadržaja predavanja na Seminaru.
 • Svi planinari koji žele da se uključe u obeležavanje planinarskih i pešačkih puteva i deonica Evropskih pešačkih puteva kroz Srbiju, trebaju da se osposobe kroz Seminar za markiranje!

PROGRAM SEMINARA ZA MARKIRANjE

 

Petak, 21. oktobar :

 • Do 21:00 Prikupljanje polaznika Seminara i predavača i smeštaj u Domu

Subota, 22. oktobar :

 • 08:45 – 09:00 Otvaranje kursa i uvodna reč
 • 09:00 – 09:45 Planinarske staze i putevi

– istorijski osvrt na obeležavanje u svetu i kod nas
– definicije
– upotreba staza i puteva
– kategorizacija puteva

 • 9:45 – 10:15 kafe pauza
 • 10:15 – 11:00 Postupak otvaranja planinarskih puteva

– značenje mreže puteva
– postojeće i nove mreže puteva
– katastar planinarskih i pešačkih puteva
– postupak realizacije otvaranja novih planinarskih puteva

 • 11:00 – 11:45 Obeležavanje planinarskih staza i puteva
  – osnovne oznake
  – posebne oznake
  – dodatne oznake
  – zimske markacije
  – šumske i druge neplaninarske oznake
 • 11:45 – 12:15 pauza
 • 12:15 – 13:00 Zaštita prirodnog i kulturnog nasleđa pri trasiranju, izgradnji i korišćenju planinarskih puteva i staza- Prirodni uslovi, zaštićena prirodna dobra, vrednosti i retkosti i prirodna raznovrsnost
  – tlo- oblici predela (prirodni, kulturni, urbani)
  – karakteristike visinskih pojaseva i mogućnost kretanja
  – uticaj hodanja na podlogu
 • 13:00 – 15:00 pauza za ručak
 • 15:00 – 15:45 Tehnika markiranja i uređenja puteva- svrha označavanja
  – izrada markacija
  – pravilno postavljanje planinarskih oznaka /markacija/ (teorija i praksa)
  – boje i pismo
  – oruđe i materijali za označavanje i održavanje planinarskih puteva
 • 15:45 –16:15 kafe pauza
 • 16:15 – 17:00 Tehnika markiranja (nastavak)
  – lična zaštitna sredstva
  – izrada i postavljanje usmeravajućih tabli i putokaza
  – opremanje kontrolnih tačaka (upisna knjiga, pečat, kutija)
  – dnevnik markiranja
  – optimalni sastav ekipe za markiranje
  – održavanje planinarskih i pešačkih puteva
 • 17:00 – 17:45 Dokumentacija o izgradnji i održavanju planinarskih puteva

– značaj dokumentacije
– zbirke dokumenata (projektna dokumentacija, baze podataka, dokumentacija o organizacionoj aktivnosti, dokumentacija o korišćenju, posetama i nadzoru
– upitnici za registraciju planinarskih i pešačkih puteva

Nedelja, 23. oktobar:

 • 08:00 – 08:45 doručak
 • 08:45 – 12:30 Praktičan rad na terenu
 • 13:00 – 14:00 pauza za ručak
 • 14:00 – 14:30 Kratak pismeni test – provera znanja
 • 14:30 – 15:00 pauza
 • 15:00 – 15:30 Podela diploma i kraj obuke