Planinarski savez Srbije

Seminar za alpinističke instruktore i pomoćne instruktore – Fruška Gora 2019.

Komisija za alpinizam PSS i AO Novi Sad pozivaju sve zainteresovane na seminar

 SEMINAR ZA ALPINISTIČKE INSTRUKTORE I POMOĆNE INSTRUKTORE

FRUŠKA GORA 2019.

VREME IZVOĐENJA SEMINARA:

Vreme izvođenja seminara je: od 15. do 17. novembra na Fruškoj Gori.
Početak nastave subota 16. novembar!
Okupljanje učesnika i predavača, petak 15 novembar do 20:00

VOĐA TEHNIČKIH DANA : Obrad Kuzeljević instruktor alpinizma.

CILJ AKTIVNOSTI : Cilj seminara je obuka kandidata za pomoćne instruktore u: metodici prenošenja znanja, principima učenja odraslih (andragogija), radu u sva tri domena učenja, konceptu nastave, odabiru nastavne metode, odabiru nastavnog okruženja, odabiru nastavnog sredstva, o motivaciji i barijerama u učenju.

U izbor ulaze samo alpinisti koji su predali penjačke kartone Komisiji za 2017-tu i 2018-tu.

OPREMA: Poneti ličnu penjačku opremu.

PRIJAVA:
Prijava se vrši uz popunjeni registracioni list elektronski na adresu: e – mail: ao.novi.sad@gmail.com , office@pss.rs, i komisijazaalpinizam.pss@gmail.com najkasnije pet dana pre početka tabora.

Elaborat sa registracionom prijavom možete pogledati ovde.